Czy w przebiegu gruźlicy płuca i opłucnej /jednostronnie, BK3+ iz plwociny i z płynu/ (opłucna ze znaczną ilością wysięku, tj. ponad 3500 litra łącznie w kilku powtarzanych torakocentezach w pierwszych 3 tygodniach leczenia, a po nich na zdjęciu utrzymująca się plus/minus ta sama ilość płynu, grubość warstwy w usg do 8-9 cm przypods...