Moi strasi koledzy zakładają w II przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo-...