Witam serdecznie, właśnie odebrałem wynik kontrolnego badania PET-CT z dn.29.03.2001 mojego Taty l.62 który zacytuję poniżej: Głowa i szyja: Węzły niepowiększone, metabolizm glukozy fizjologiczny. Klatka piersiowa: W szczycie płuca prawego przylegający do opłucnej ściennej(przy tylnej ścianie) na wys. III żebra guzek 21x12 mm ze wzmożonym gromadzeniem F-FDG SUVmax=3,2. Stan po lobektomii górnej lewej.W szczycie płuca lewegoutrzymuja się zmiany włóknisto-marskie z odczynowo zwiększonym gromadzeniem F-FDG SUVmax=2,7. Węzły chłonne śródpiersia oraz obu wnęk niepowiekszone bez gromadzenia F-FDG. Miąższ płucny bez zmian ogniskowych, metabolizm glukozy fizjologiczny. Brzuch i miednica: Wątroba niepowiekszona z niejednorodnym gromadzeniem F-FDG SUVmax=3,7. Sledziona niepowiększona, śledziona dodatkowa średnicy 8 mm, trzustka, nadnercza - bez zmian ogniskowych o wzmożonym metaboliźmie F-FDG.Narządy miednicy małej bez zmian ogniskowych, metabolizm glukozy fizjologiczny. Fizjologiczne wydalanie znacznika z moczem. Układ kostny: Bez cech wzmożonego metabolizmu glukozy mogących wskazywać na proces "meta" do układu kostnego. Wnioski: Wznowa procesu rozrostowego w guzku szczytu płuca po stronie prawej. W pozostałym obszarze ciała bez cech neo. Dodam że wykonane 7 miesięcy wcześniej kontrolne badanie PET-CT było prawidłowe. Czy niejednorodne gromadzenie znacznika w wątrobie może sugerować meta skoro we wnioskach nie ma takiego podejrzenia? Pacjent był operowany 03.2007 lobektomia górna lewa, limfadenektomia z rozpoznaniem raka płuca (hist- pat: Rak gruczołowy G2, T3N2M0R1L1V1 ,przynależy do grupy IIIA. Otrzymał pełen kurs radioterapii pooperacyjnej, dwa kursy chemioterapii pooperacyjnej (nabelvine + cis platyna). Historia chorób współistniejących: Nadciśnienie tętnicze. Stan po zawale mięsnia sercowego (n...