Amit K. Mahajan i D. Kyle Hogarth. ... thermoplasty: a promising therapy, still in its infancy, LINK: Clev Clin J Med 2011;78:475 (dostępny pełen tekst) W Cleveland Clinic Journal of Medicine zwraca uwagę krótki artykuł przeglądowy podsumowujący wiedzę na temat termoplastyki oskrzelowej, alternatywy terapeutycznej dla chorych z ciężką, nawracającą astmą. Termoplastyka należy do minimalnie inwazyjnych zabiegów bronchoskopowych i polega na zmniejszeniu masy mięśni gładkich oskrzeli poprzez aplikację prądu o wysokiej częstotliwości i towarzyszący temu efekt termiczny (60-65 st. C). Po zakończonych powodzeniem eksperymentach zwierzęcych oraz badaniach z randomizacją i grupą kontrolną na ludziach, metoda została zaakceptowana przez Food and Drug Administration jako bezpieczna, poprawiająca jakość życia i zmniejszająca zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w okresie do 36 miesięcy od wykonania. Badania z ostatnich lat, o udoskonalonej metodyce, pozwoliły na weryfikację wstępnych doniesień. W najważniejszym z nich, AIR2, w ...