Oddziały kardiochirurgiczne należą do wysoko specjalistycznych jednostek służby zdrowia. Świadczone przez nie usługi wymagają opracowania niezbędnych minimalnych standardów, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo leczonych pacjentów oraz odpowiednią jakość świadczonych us...