Pacjantka 54-letnia zgłosiła się do SOR z powodu osłabienia duszności, bólu w kl. piersiowej po stronie lewej głównie nasilającego się przy głębokim oddychaniu. W rtg klp - duża ilość płynu w lewej jamie opłucnej (do piątego żebra), poza tym bz. W bad. labor. z odchyleń: Ca 125 około 200 U/l we krwi oraz w płynie podobne rzędu wartość. Pierwsze badanie hist.-pat. płynu wykazało pojedyncze kom. atypowe, kolejne badanie t...