W wywiadzie sarkoidoza . Długotrwała sterydoterapia. Od 3 miesięcy napadowy,męczący  kaszel,umiarkowana duszność. Leczenie: ...-500mg-2x1 tabl- 5dni, inhalacje.  Brak poprawy. RTG kl.piersiowej-nie wykazało zmian zapalnych w płucach ani objawów zaostrzenia sarkoidozy. Tk.kl.piersiowej-w przedniej ścianie kl. piersiowej ,na wysokości 3-go międzyżebrza, przymostkowo,po stronie lewej,między mm. międzyżebrowymi ,a opłucną ścienną,dobrze ograniczona,owalna struktura torbelkowata do 18x26 mm w wymiarach poprzecznych i do 27 mm w wymiarze w c.-c. o gładkich obrysach,bez istotnego wzmocnienia po podaniu kontrastu i.v. Odcinkowe modelowanie łukowate do tyłu i przystrzałkowo IMA lewej na opisanej zmianie.Odcinkowy odczyn węzłowy w rozwidleniu tchawicy i przy przyśrodkowej ścianie oskrzela pośredniego płuca prawego ,do 17x24 mm w wymiarach porzecznych i do 42 mm w wymiarze c-c.Nieliczne, znacznie drobniejsze  węzły chłonne w okienku aortałno-płucnym i...