Mam prośbę o pomoc. Pacjentka lat 47 z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 de ... przyjęta do szpitala zakaźnego z powodu masywnego zapalenia tkanek miękkich obu kończyn dolnych. w bad lab prokalcytonina 5, CRP-300, leukocytoza 37tys, PLT- 547, kreatynina 1,44mg/dl, mocznik 80, po włączeniu antybiotykoterapii ... 3x1g uzyskano zmniejszenie PCT do 1,2, CRP-130, kreatynina 0,68, leukocytoza utrzymuje się, poprawa stanu klinicznego- miejscowo również lepiej. Otrzymywała również ... 1,0m...