Pacjent - mężczyzna, lat 71. W 2006 roku leczony z powodu zakrzepicy żył głębokich prawego przedramienia i prawej kończyny dolnej. W kolejnych latach - zakrzepica żył powierzchownych nawrotowa, od 2012 roku leczony przewlekle ... pod kontrolą INR - wg zaleceń z Poradni Chirurgii Naczyniowej. W 2016 roku - powikłanie leczenia antykoagulacyjnego - krwiak prawego przedramienia (po wysiłku), wówczas terapia ... przez 4 tygodnie, następnie powrót do .... W 2017 roku rozpoznano nowotwór - rak prostaty (Gleason 3+3) - rozpoznanie przypadkowe, choroba bezobjawowa, w badaniu przesiewowym PSA 36 ng/ml. W scyntygrafii - przerzuty do żeber i do talerza biodrowego. W TK jamy brzusznej dodatkowo stwierdzono guza przestrzeni zaotrzewnowej. W biopsji - podejrzenie mięsaka, następnie usunięcie guza przestrzeni zaotrzewnowej - w bad histpat. guz nienabłonkowy, w bad immunohistochem. guz mezenchymalny pochodzenia nerwowego o niskim potencjale biologicznym. Aktualnie (kwiecień 2018) w kontrolnym USG doppler ...