Bardzo proszę, jeśli ktoś ma, o pytania z egzaminu ustnego z chirurgii ...