Kilka - kilkanaście razy w roku trafia do sanatorium pacjent z przeciwwskazaniami do leczenia uzdrowiskowego, wymienionymi expressis verbis w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 5. stycznia 2012 r. poz 14. Zawsze sytuacja dyskwalifikacji z leczenia uzdrowiskowego jest niekomfortowa dla kuracjusza in spe i dla lekarza dyskwalifikującego. Pacjent utracił możliwość kuracji przez okres oczekiwania na kolejne skierowanie, odbył często długą drogę, poniósł koszty dojazdu, inaczej planował różne swoje sprawy osobiste (urlop, wydatki etc). Lekarz uzdrowiskowy wysłuchuje uwag co do całości służby zdrowia, lekarza kierującego, lekarza NFZ, wreszcie lekarza uzdrowiskowego. Lekarz rodzinny zazwyczaj ma wiedzę o przewlekłych ...