jacky2 polecał tak : Praktycznie robi się tak: Jeśli incydentaltoma- czyli niemy klinicznie (trzeba to sprawdzić) - obserwuj, do 4 cm średnicy uważa się, że guz jest "bezpieczny", obserwacja nie jest uciążliwa jeśli zaś jest czynny hormonalnie, albo ma radiologiczne cechy złośliwości należy rozważyć wycięcie, przy takich wielkościach metoda wyłącznie laparoskopowa. Czy w przedstawionych obrazach można określić radiolo...