Bezobjawowa kamica dolnego segmentu nerki podwójnej ( po stronie lewej) . W osadzie moczu od lat - leukoc...