Pamiętam jak na studiach adiunkt dydaktyczny na chir. bardzo nam zwracał uwagę jakże ważne jest wyznaczenie miejsca. Wszędzie można znależć informacje typu "Optymalny wybór lokalizacji stomii pozwala na jej dobrą widoczność i umożliwia samopielęgnację. Wyznaczenie miejsca stomii odbywa się w 3 pozycjach".A potem pacjent prz...