Rak odbytnicy po przedoperacyjnej RCTH, zdyskwalifikowany od zabiegu. Co teraz?

Pacjent lat 50. Rozpoznany rak odbytnicy. Dgn 04.2017. Zrobiliśmy mu TK całego ciała i MRI odbytnicy. Staging wyjściowy: cT4bN2M0 / CS IIIC. Naciek pęcherzyków nasiennych. Zakwalifikowany do przedoperacyjnej RCTH. Otrzymał 41.4 Gy jednoczasowo z trzema cyklami FuFa. Leczenie zakończone w połowie maja. Początkiem sierpnia hospitalizowany w oddziale chirurgii ogólnej szpitala w (...). Nie wykonywano badań obrazowych. Pacjenta otwarto, śródoperacyjnie stwierdzono guz odbytnicy poniżej załamka otr...