Pacjentka -po kwadrantektomii:hist-pat:Ca ductale G3;nie można wykluczyć invazji;zmiany rozproszone ;dochodzące do granic cięcia;Er(-);Pr(-):HER2 3+ Wykonano mastektomię-hist-pat Carcin...