Bardzo liczne nadżerki. Pacjent dostaje ..., pędzluje Pyoctaniną, Nystatyn...