Proszę o pomoc w diagnostyce duszności . pacjentka duszność początkowo wysiłkowa obecnie spoczynkowa , RTG KLP miąższ płucny rozedmowo przejaśniony wnęki naczyniowe poszerzone obficie wypełniowne z induracjami. Sylwetka serca powiekszona w wymiarze poziomym lewym. Spirometria FEV1 77% FEV1/FVC 52%. Pulmonolog wykluczył POCHP. Kardiologicznie ECHO graniczny wymiar lewego przedsionka , globalna kurczliwość m lewej ...