55 letni pacjent trafił do oddziału z powodu uczucia kołatania serca. W ekg trzepotanie przedsionków, RR 170/100. Od dyżurnego dostał biosocard 5. W następnym dniu RR 180/ 100 , 190/100 spadło dopiero po nitrendypinie. Dodałam do leczenia ... 5 - rano, ... 5 - wiecz...