Czy pacjent z nieprawidłową glikemią na czczo, z prawidłową glikemią po 120 min ( w OGTT) ma wskazania do wprowadzenia metforminy? O ile pacjent z czynnikami ryzyka, otyły, z cukrzycą w rodzinie, z ni...