Chora leczona farmakologicznie u psychiatry - schizofrenia. Zgłosiła się z wynikami badań podstawowych, które wykonała sama. Wyniki w normie. Jedynie podwyższone wartości - cholesterol całkowity 320, HDL 45, LDL 160, TGL 250. Z wywiadu- matka- nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. choroba wieńcowa. przebyty udar. Ch...