Pacjentka lat 82. W wywiadzie POCHP III stopnia. Przyjęta na ostrym dyżurze po tym jak tego samego dnia ok godz 15.30 gwałtownie pogorszyła jej się duszność. Po przyjęciu położona na oddziale intensywnej terapii. Ostatnio nie gorączkowała. Kaszel, ale bez odpluwania wydzieliną. Nad polami płucnymi świsty i wydłużenie fazy wydechowej. U podstawy poj trzeszczenia bardziej słyszalne po stronie lewej. Tachypnoe 35/min. Po przyjęciu otrzymała ... i Ventolinę w inhalacjach i BIPAP. Niewielka poprawa, po BIPAPie może trochę lepiej. W wynikach badań CRP w normie. Leukocytoza 13,5 Gazy z krwi tętniczej: pO2: 7,8kPa, pCO2: 4,8kPa, pH. 7,34 HCO3: 28 Mleczany 2,5 Troponiny nieco pow normy 38. W e...