Przeprowadzone w USA badanie pokazało, że zaburzenie rzadko jest diagnozowane i leczone. Występuje przy tym...