65-letnia pacjetnka z CAD po implantacji DESu do PTW, z AO po wszczepieniu protezy aortalno biodrowej prawostronnej, po PTA lewej tętnicy udowej, w wywiadze z napadowym AF. U choraj po PTA t.udowej wystąpiły zaburzenia rytmu  o typie "najprawdopodobniej" wstawek samoograniczającego się częstoskurczu przedsionkowego,  okresowo periodyki Wenckebacha, takie zaburznia tyrmu ustrz...