Witam. Dostałem w spadku pacjentkę lat 50, otyłą, do tej pory nie leczącą się, która została przyjęta do oddziału z powodu bólu w kl. piersiowej. Troponiny HS wzrastające do ponad tysiąca, oraz cechy krwawienia z p. pok (smoliste stolce, HGB-7.3g%). Rozpoznano zawał typu 2. Przetoczono łącznie 5j KKCz, uzyskując HGB 10.8g% i ustąpienie bólów w kl. piersiowej. W GFS zap. krwotoczne bł. śluz. aktualnie bez cech krwawienia - zażywała duże ilości NLPZ. Po wlewach ... smoliste stolce ustąpiły. W trakcie hospitalizacji rozpoznaliśmy jeszcze NT i Ct2 - łącznie spełnia kryteria zespołu meta...