Mam trudną sytuację kliniczną, która wykracza poza zakres praktyki mojego ośrodka. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki odnośnie dalszego postępowania. Poniżej zamieszczam opis przypadku. Pacjent 64 letni przyjęty 6 XII z powodu zawału NSTEMI. W koronarografii zamknięta dystalnie gałąź przednia zstępująca. Próba rekanalizacji naczynia nieskuteczna. Problemem jest małopłytkowość oraz objawowa skaza osoczowa o nieznanej przyczynie. Aktualnie stan chorego jest dość dobry, postępuje jednak anemizacja w przebiegu krwawienia do przewodu pokarmowego. Laboratoryjnie przy przyjęciu: > WBC 6; HGB 13,2; HCT 38%; PLT 79 tys. u/l (w badaniach archiwalnych wartości PLT APTT 42,9s; PT 19,9s; INR 1,72 (bez leczenia przeciwkrzepliwego, przed podaniem heparyny; w archiwalnych badaniach INR 1,53 w sierpniu br., APTT wówczas w normie) Przed zabiegiem otrzymał aspirynę 300mg p.o. Podczas zabiegu podano HNF 2x5tys. j. i.a., eptyfibatyd i.a. + wlew i.v., dołączono .... W dalszej obserwacji krwawienia śluzówkowe, liczne podbiegn...