Pacjentka z przewlekłymi bólami jamy brzusznej "od zawsze". Przebadana na oddziałach internistycznych i gastrologicznych z rozpoznaniami: zespół jelita drażliwego, stan po owrzodzeniu XII-stnicy 10 lat temu, hiperlipidemia, zespół psychoorganiczny. Dziś na wizycie u mnie w POZ, kolejny raz z bólem brzucha, 3 dni temu wypisana ze szpitala. Dodam że przeleczona prokinetykami, ..., ch...