Proszę o wyjaśnienie, dotychczas używane były ... i Euxax B, w dawkach 20ul/ml, w ... jest 10ug/ml, w opisie szczepionki przeznaczzenie-dorośli...