Pacjentka z zapaleniem płuc i ZUM, stan ogólny średni - podsypiająca, CRP 145->150, RR 100/60 mm Hg, HR 80/min ...