Jakbyście się ustosunkowali do wyników 70 letniego pacjenta? Niedokrwistość 8mg%. Kompresyjne złamanie kilku kręgów. Dodatnie białko Bence-Jonesa w moczu. Ca całkowity 5,5 (po korekcji ze względu na niskie albuminy - 7,0) białko całkowite 5,2 niskie albuminy, nieco podwyższone gamma w proteinogramie bez ewidentnego peeku. Biopsja szpiku kostnego bez ist...