Dziś do oddziału trafiła pacjentka rocznik 1929 z rozpoznaniem zespołu chorego węzła zatokowego z bradykardią z zastępczym rytmem z A-V. Do tego na tyle dała popalić na oddziale wewnętrznym dziś w nocy, że szybko trafiła na psychiatrię - epizod ostrej psychozy - interniści według niej robili "skrobanki", chcieli ją otruć lekami, była na tyle agresywna wobec personelu i pacjentów, że Koledzy od chorób wewnętrznych zdecydowali się na jej unieruchomienie.Przy przyjęciu częstość akcji serca niemiarowa ok 42 / minutę i ciśnienie tętnicze 150/90 mmHg. Obsta...