Witam, niby prosta sprawa z tym migotaniem... Pacjent 61 lat z nadciśnieniem, palacz do niedawna, w wykonanej TK klatki opisano (przesiew dla palaczy) między innymi "miażdżycę naczyń wieńcowych". Plus czynniki ryzyka- wysłałam do kardiologa. Echo (nic), próba wysiłkowa- pod koniec napad migotania, samoistnie ustąpił. Kardiolog napisał, że w skali 1 pkt i że OAC do włączenia po 65 rż. Ponieważ zgłosił się później z bólami w klatce, wysłałam do szpitala, w koro bez zwężeń do stentowania, 40-50%. Wypisany bez śladu w wypisie nt napadu migotania... ustnie podobno info,że nie ma brać antykoagulantu... I moje pytanie o OAC. Do rozpoznań doszła choroba niedokrwienna, ale w skali jest choroba naczyniowa jako "przebyty zawał serca", czyl...