Na oddziale mamy pacjentkę przyjętą 3 tyg temu z powodu osłabienia i anemizacji. Przy przyjęciu Hb wynosiła 10g%, PLT 350tys, RBC 3,44mln , WBC 4,5tys, MCV 106.Wczoraj zrobiliśmy badania kontrolne i hemoglobina spadła do wartości 7,6g%, PLT 53tys, WBC 2,38tys , RBC 2,33mln. Z rozmazu przy przyjęciu pacjentka miała przewagę zdecydowaną neutrofilii (jakoś 65%), natomiast wczoraj zaledwie 11,4%, natomiast limfocytów 64,5%. Retikulocytoza 15 pr...