Pacjent npl pęcherza z meta. Przetoka pęcherzowo - odbytnicza. Mocznica - m...