Artykuł bez odpowiednich podstaw badawczych w zakresie medycznym, jednak obserwacje autora są ciekawe. Jeszcze niedawno przypisywano znaczącą rolę polu emg, powstającemu wskutek tarcia mas powietrznych (np. podczas wiatrów fenowych) na samopoczucie, w tym na zachowania agresywne. Są oso...