Pacjent zza oceanu przyjęty 3 dni temu w trybie ostrodyżurowym z powodu obrzęku płuc. Dekompensacja spowodowana zaprzestaniem przyjmowania diuretyków. W wywiadzie kardiomiomatia o mieszanej etiologii najprawdopodobniej toksyczna po chemioterapii + niedokrwienna. W grafii zmiany rozsiane, nie do rewaskularyzacji...