Mam kolejnego pacjenta 80+, który podczas hospitalizacji nie z powodu DM ma ustawione leczenia na 4 wstrzyknieciach insuliny. Ostatni przypadek 86 lat -dotychczas pacjentka funkcjonowała na N 1x14j + ... 4mg i glikemia była do 200mg. Metforminy nie tolerowała w zadnym preparacie. Poza tym NT, bez wieńcówki, bez powikłań nefrologicznych lub neurologicznych. Wysz...