Czy ktoś zna jakieś genetyczne zespoły predysponujące do zatorowości płucnej? Ostatnio była u mnie pacjentka 72l, która leczy się przewlekle na zatorowość płucną (acenokumarol), jeden jej syn nie żyje z tego samego powodu, a drugi jest na re...