Pacjentka lat 46 przyjęta z powodu osłabienia siły kończyn dolnych oraz wykładników niewydolności wątroby (obniżony wskaźnik protrombinowy,wzrost Aspat,podwyższone steżenie amoniaku, rumień dłoni,zaburzenia w auto i alloprzestrzeni).Poczatek pogorszenia zdrowia miał miejsce pod koniec maja br.Była także hospitalizowana w Oddziale Chirurgicznym z powodu bólów brzucha.Badanie obrazowe (TK,USG,GFS bez istotnych odchyleń od stanu prawidłowego).Konsultowana wówczas internistycznie z powodu obrzęków podudzi:po włączeniu Verospironu ustąpiły) Pacjentka wówczas w stanie dobrym bez dolegliwości wypisana do domu.Po kilku dniach przywieziona ponownie do oddziału chirurgicznego z powodu bólów brzucha oraz z dużym osłabieniem kończyn dolnych nie mogła chodzić.Nie stwierdzono wskazań do interwencji chirurgicznej przekazana do oddzialu chorób wewnętrznych. W wywiadzie od 20 lat zmiany rumieniowe-zapalno-grudkowe na twarzy i owłosionej skórze g...