WitamMam pytanie czy istnieją jakieś zalecenia/standardy mówiące o tym przy jakim poziomie PLT/Hb/WBC przeciwwskazane jest podawniae leków o potencjalnym działaniu mielosupesyjnym? Miałam ostatnio pacjenta w trakcie ChT fludarabiną z powodu chłoniaka, kt...