Trafił do nas pacjent z zaburzeniami rytmu serca i spastycznym zapaleniem oskrzeli. Po zastosowaniu ... i.v. zaburzenia rytmu ustąpiły natomiast spastyczność nasiliła się z widoczną dusznością. Lekarze na oddz...