Pacjentka 45l, od 25 lat praca w drukarni (styk z farbami, dawniej ponad 10 lat styk z ołowiem) z polineuropatia ruchową dystalną bez zaburzeń czucia, z zanikami mięśni dystalnymi (jednostki miogenne i neurogenne bez cech przewlekłego lub ostre...