30-letni chory bez wywiadu chorób przewlekłych, po 5 tygodniowym unieruchomieniu podudzia w opatrunku gipsowym z powodu złamnania kości piszczeli w dolnej 1/3 części, trafił z bólem opłucnowym i dusznością, w angio-TK skrzepliny w odgałęzieniach płatowych i segmentalnych tętnic płucnych, opisywane też zmiany zawałowe w płucach. Nie gorączkował , CRP- 76. Leczony heparyną dr...