pacjent lat 56 z zza pokierowany z IPO /5.08../do oddziału Kardiologii z rozpoznanirm zaczynajacego się obrzeku płuc.Skarżył się na dusznośc i bóle brzucha.RR-90/60. W oddziale wykonano USK- EF-60% upośledzona relaksacja lewej komory.Jamy prawego serca graniczne.Morfologia w normie,hyponatremia i hypochloremia AspoAT-84 ALAT-55 kwasica pH-6,77 ocO2-33,4 HCO3-4,3 BE-/-32,7 pO2-59,9 amylazy ...