Bardzo proszę o pomoc. Bliska mi osoba z rozpoznanymi przerzutami raka j. grubego do otrzewnej. Wyjściowo guz poprzecznicy 2 lata temu (hemicolectomia), rok temu przerzuty do jajnika - (usunięto jajniki z przydatkami). Obecnie poza otrzewną pozostałe narządy wolne ...