Mam prośbę o poradę. Jaki lek (i w jakiej dawce) mogę włączyć pacjentowi w POZ z tzw "nowych" leków przeciwkrzepliwych (apiksaban,riwaroksaban,dabigatran?) Pacjent z rozrusznikiem serca (blok), z migotaniem przedsionków. B...