Wnuk zaszczepiony w wieku 18 mcy ... Hexa + .... Po niecałych 4 dobach gorączka prawie 39 st, nic poza tym, w cią...