jak wyżej. pacjentka ponad 85 lat, przed operacyjnym leczeniem zaćmy. W wywiadzie: I10, I50, E78, stan przedcukrzycowy. Wg Sanepi...