Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych u noworodka

U 2 tygodniowego noworodka powiększone węzły chłonne (pachowe do 14x5 mm, pachwinowe do 7x4mm, szyjne 7x5 mm). - W usg brzucha bz (poza zaznaczoną miedniczką nerki lewej, kielichy nieposzerzone) - morfologia (2.03/15.03) - RBCM 5,05 / 5,25 x10^12/l HGB 10,7/10,6 mmol/l MCV 92,9 - 86,6 fL (N96-112), MCH 2,12 - 2,02 fmol (N 1,67-1,98) - CRP (2.03) - 7,7 mg/l, ALT 28, AS...