Badania zlecone z powodu uogólnionych dolegliwości bólowych układu ruchu i "dziwnych bólów głowy". W wywiadzie wielokrotne pogryzieni...